phone: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     map >>

PRO MAR S.A.   phone: +48 61 87 30 835 biuro@pro-mar.com.pl

(Polski) UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA!!!

March 7, 2022

Sorry, this entry is only available in Polish.

 

W ślad za aktualnie otrzymywanymi od producentów i dystrybutorów stali komunikatami, uprzejmie informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją polityczno-wojenną w Europie, istnieje możliwość wystąpienia w najbliższym czasie problemów z utrzymaniem stabilności oraz transportem dostaw rud żelaza, gazu, paliwa oraz wsadów do produkcji wyrobów stalowych w Polsce. W związku z powyższym, uprzedzamy niniejszym, że tak jak producenci i dystrybutorzy stali zapowiadają, w/w okoliczności mogą uniemożliwić lub znacząco utrudnić realizację także Państwa zamówień i zleceń składanych w PRO-MAR S.A.

 

Ze względu na nadzwyczajną i niestabilną sytuację obserwowaną aktualnie na rynku stali, związaną z zachwianiem łańcucha dostaw materiałów wsadowych do produkcji wyrobów stalowych, spółka PRO-MAR S.A. zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany warunków realizowanych przez nią dostaw i usług. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach materiałów wsadowych zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po wystąpieniu takiej okoliczności.

 

Wobec powyższego, wszelkie oferty handlowe składane przez PRO-MAR S.A. mogą ulec zmianie w każdym czasie. Podobnie, zmianie takiej mogą też ulec warunki już przyjętych zamówień (pod względem terminowym jak i cenowym). Zmiana warunków dostaw materiałów i usług przez PRO-MAR S.A. z w/w powodów nie może być podstawą do obciążenia PRO-MAR S.A. kosztami z tytułu opóźnienia lub odstąpienia od realizacji zamówień (patrz: Komunikat na stronie www.pro-mar.com.pl). Złożenie zamówienia od dnia 07.03.22 r oznacza pełną akceptację powyższego obostrzenia przez Klienta.

<<powrot do aktualności